ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จำนวน 46 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน