ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ  พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 120 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล