ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 30 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ