ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 75 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ