ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ  อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก