ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลคลองแงะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 90 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ