ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลผาเสวย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดำเนินการกองทุนตำบลและศูนย์ผู้สูงอายุ