ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลผักแว่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 110 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ