ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพุกกร่าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพุกกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 110 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการแบบผสมผสานทุกช่วงวัยในการดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง)