ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 100 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานของ อปพร.