ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

วันที่  26 สิงหาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 110 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ