ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 47 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร