ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการที่ดี