ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไทรโสภา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน 46 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี