ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี ซึ่งมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการที่ดี และการรับประเมิน ITA
โดยมีนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้