ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 21 มกราคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นากเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหัวข้อ การบริหารจัดการที่ดี