ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์