ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์