ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ 1.เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 2.เทศบาลตำบลดงสิงห์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้
1.เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 180 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุและชุมชน
2.เทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีธรรมาภิบาลและโรงเรียนผู้สูงอายุ