ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ 1.เทศบาลตำบลบางกะจะ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้
1.เทศบาลตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  จำนวน 55 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 43 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี