ต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท ประเภทโดดเด่น 2563 รอบลงพื้นที่

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากภาครัฐ และภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น และองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น เพื่อตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2563″  ในรอบตรวจประเมินพื้นที่ โดยคณะได้ลงพื้นที่ ร้านค้าสวัสดิการชุมชน และลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล ปลัดอำเภอเมืองเลย (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ท่านเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย  #เป็นกำลังใจให้เราชาวนาอ้อกับภารกิจครั้งนี้ด้วยนะคะ