ต้อนรับตำรวจสอบสวน กองกำกับการ 3 กองบังคับการปรามปราบการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้ให้การต้อนรับ ตำรวจสอบสวน กองกำกับการ 3
กองบังคับการปรามปราบการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวอาลีญา รามศิริ นิติกร ให้ข้อมูลและเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง