ต้อนรับ คณะจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสมใจ ปิตุโส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ และคณะครู ต้อนรับ คณะจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย โดยคณะได้เข้าตรวจติดตามผลการจัดส่งนมโรงเรียนของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562