ต้อนรับ คณะรอง ผอ.สพป.

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับ ท่านสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และคณะพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง จำนวน 13 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการศึกษา