ต้อนรับ นายทศพล และ นางพัฒนา สังขทรัพย์ ซึ่งนำชุดตรวจ ATK. มามอบให้กับตัวแทน อสม.ทุกหมู่ในตำบลนาอ้อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพช็ร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร ได้ให้การต้อนรับ นายทศพล – นางพัฒนา สังขทรัพย์ ซึ่งนำชุดตรวจ ATK. มามอบให้กับตัวแทน อสม.ทุกหมู่ในตำบลนาอ้อ เพื่อให้นำไปขยายผลให้กับครัวเรือนที่ประสงค์จะขอรับชุดตรวจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีนายไพรัช จันทร์แสง ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ เป็นผู้สาธิตการใช้ให้กับตัวแทน อสม.