ต้อนรับ ผอ.แขวงทางหลวงเลยที่ 1 และคณะ

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากชุมชน ต้อนรับนายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 และคณะ เพื่อประชุมวางแผนดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู – เชียงคาน ระหว่าง กม.354+660 – กม.357+475) โดยศูนย์สร้างทางขอนแก่น