ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะ เยี่ยมชมวัดถ้ำผาปู่

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกฯ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ นางสาวอณัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง พนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะ เยี่ยมชมวัดถ้ำผาปู่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยผู้แทนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาอ้อ และนายประจวบ ศิลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ