ต้อนรับ พ.ท.กัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย คณะบริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับ พ.ท.กัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุย เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่