ต้อนรับ เลขา คปถ. 19-10-2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับ ท่าน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมคณะ โดยคณะได้เข้ากราบสักการะหลวงปู่ใจดี ที่ วัดซำบง เข้าเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ที่ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ และ เข้ากราบสักการะพระใหญ่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่วัดศรีจันทร์