ถนนชำรุด ตลาดนาอ้อ 26-10-2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง ตรวจสอบปัญหารางระบายน้ำและถนนชำรุด ที่ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขร่วมกัน