ทต.นาอ้อ ดูงาน

เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลนาอ้อ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 21 -24 กันยายน 2563