ทำการซ่อมแซมถนนสายขนส่ง ไปบ้านโพนค่าย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบภารกิจให้ กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนาอ้อ ทำการซ่อมแซมถนนสายขนส่ง ไปบ้านโพนค่าย