ทำความสะอาดวัดบ้านโพนค่าย

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมทำความสะอาดวัดบ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ เพื่อจัดเตรียมบุญประเพณีประจำปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้