ทำบุญตลาด

เช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับแม่ค้าตลาดร่วมใจนาอ้อ ณ ตลาดร่วมใจนาอ้อ เพื่อความเป็นศิริมงคล