ทำบุญตักบาตร ถวายข้าวจี่ ณ วัดศรีจันทร์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลนาอ้อ

วันที่26 กุมภาพันธ์ 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และชาวตำบลนาอ้อ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายข้าวจี่ ณ วัดศรีจันทร์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลนาอ้อ