ทำบุญปีใหม่ 2564

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองการศึกษาจัดพิธีทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันเริ่มต้นปีใหม่ ของชาวตำบลนาอ้อ โดยในปีนี้ มีพระคุณเจ้าที่ร่วมออกบิณฑบาตรด้วยรถราง จำนวน 39 รูป จาก 9 วัด ด้วยการรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19