ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางชมพูนุช อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมต้อนรับ ดร.กล้า สมตระกูล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมและคณะ โดยคณะเข้าเยี่ยมชม ที่พักโฮมสเตย์ วัดศรีจันทร์ และลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร