ท่านนายกนำเสนอการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ให้นำเสนอ การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลนาอ้อ ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย