ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อพร้อมด้วยคณะบริหาร ได้จัดหา อาหารปรุงสุก และน้ำดื่มเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านท่ามะนาว

เนื่องจากเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ ในวันที่ 3 ต.ค. 2565 มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ม.4 บ้านท่ามะนาวทั้งพื้นที่ ม.6 บ้านโพนค่าย ม.1บ้านนาอ้อ เสียหายบางส่วน นาข้าว บ่อปลา และพืชผลทางกาคเกษตร ได้รับความเสียหาย #นางกองเพชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ และศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชน บริเวณทางเข้าบ้านท่ามะนาว โดยได้จัดหา อาหารปรุงสุก และน้ำดื่มเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งสามมื้อ โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนอาหารปรุงสุกและน้ำดื่ม ทั้งยังได้รับการสนับสนุน จากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกำลังจากทหาร เนื่องจากกระแสน้ำแรงและขึ้นสูง ทำให้ต้องใช้รถทหาร และเรือในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น #ทั้งยังจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น #ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ #จึงประกาศงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว