ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อและคณะบริหารพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนหลังฝนตกหนักมาทั้งคืนพร้อมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ดำเนินการสำรวจความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือชุมชน
หลังฝนตกหนักมาทั้งคืน พร้อมทั้งเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ