ท่านนายกเป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายยั้ง ชัชวาลย์

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายยั้ง ชัชวาลย์ ณ เมรุวัดธรรมวราลังการ ตำบลนาอ้อ โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย #กลุ่มนาอ้อพัฒนา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพิธีการจัดศพดังกล่าว