ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับน้ำท่วมขัง ซอยดอนหอ หมู่ที่ 1

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายสามารถ ราชโยธา นายวิเศษ งอกพิลัย
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับน้ำท่วมขัง ซอยดอนหอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาอ้อ พบว่ามีการอุดตันของขยะ
และสิ่งปฏิกูล ต่างๆ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องในซอยดอนหอ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
ทางเทศบาลจะดำเนินการล้างรางระบายน้ำ จึงขอเชิญชวนชาวบ้านที่มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว