นางกองเพช็ร ศรียาขำ และคณะบริหาร ได้พบปะผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยแทนความห่วงใย

นางกองเพช็ร ศรียาขำ และคณะบริหาร ได้พบปะผู้สูงอายุ และผู้พิการ
พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยแทนความห่วงใยในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19