นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ตรวจหาสารเสพติด

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ตรวจหาสารเสพติด รวม 100 คน ไม่พบสารเสพติด