นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะบริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ. เยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะบริหาร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ. เยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด