นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ตรวจหาสารเสพติด รวม 100 คน ไม่พบสารเสพติด

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ #นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาล
#ร่วมกับกำนัน/#ผู้ใหญ่บ้าน #จิตอาสา #ชุมชนตำบลนาอ้อ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
รวมทั้งจัดเตรียมของใช้จำเป็นไว้สำหรับผู้กักตัว