นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมคณะบริหาร ได้มอบหมายภารกิจให้กับพนักงานเทศบาลชาย ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณตลาดร่วมใจนาอ้อ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน ม.7 พร้อมแนะนำขั้นตอนการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างถนนสาธารณะ