นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เปิดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ฝึกทำตุงใยแมงมุม เพื่อสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะพื้นถิ่นอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เปิดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ฝึกทำตุงใยแมงมุม
เพื่อสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะพื้นถิ่นอันดีงาม .ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน พร้อมทั้งได้นำคณะบริหาร
เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน