นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยได้ออกเยี่ยมเยือนและมอบอาหารแห้งให้กับผู้ที่มากักตัว

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี
และนางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี มีความห่วงใยผู้ที่มาจากต่างจังหวัด ซึ่งมากักตัวภายในพื้นที่
ได้ออกเยี่ยมเยือนและมอบอาหารแห้งให้กับผู้ที่มากักตัว