นางกองเพ็ชร ศรียาขำ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ หลังจากกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง และได้แต่งตั้ง นายจรัญ พรมสิทธิ์ และนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ตามลำดับ
พร้อมทั้งแต่งตั้ง นางสุใจ พุทธมาตย์ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และนางสาววาสนา อาษาศรี เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย และนายเฉลียว วงษ์สารวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย ร่วมแสดงความยินดีและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่